EKONOMISK PT

Valkommen-PBAB-01Vårt nya koncept gör att vi med regelbundna möten tar fram en plan som utvecklar ditt företag och dig som entreprenör. Framgång kräver träning och därför behövs en regelbunden träning i hur du kan analysera din verksamhet så att du når de mål som du sätter upp.

Du kommer att få tillgång till en ekonomisk PT, som tillsammans med dig lägger upp en plan. Vi kommer träffas genom personliga träffar, SKYPE-samtal eller telefonmöten och löpande mailkontakter. Ett paket med webbutbildning kommer att finnas tillgängligt.

Är du intresserad av detta är du välkommen att kontakta oss.