Intervju i Insights

Carina medverkar i en artikel i Tidningen Insights om hur det är att arbeta på framtidens arbetsplats. Artikeln behandlar vad som kan hända i framtiden och hur arbetsplatsen kan förändras. Publiceringsdatum 2020-08-24

https://insight.wolterskluwer.se/narbild/framtidens-arbetsplats-ar-har