TJÄNSTER

Valkommen-PBAB-01Rådgivning – konsulttjänster

Vi erbjuder konsultation inom generationsplanering, överlåtelser, ekonomiska effekter, budgetplanering, digitaladministration, skatterådgivning med deklarationer, starthjälp i olika programvaror, samt koncernstrukturer.

Redovisning

PBAB-redovisning&revision-round-006PBAB är en auktoriserad redovisningsbyrå. Det innebär att vi kvalitetssäkras var 5 år av vår branschorganisation FAR. Vi har också rutiner och riktlinjer för intern kvalitetssäkring, allt för att Ni som kund ska få den bästa produkten inom redovisning.
Bokföring är ett måste för alla företagare och entreprenörer. Vi brinner för den tjänsten och kan därmed erbjuda traditionella bokföringstjänster, samt automatiserade bokföringstjänster för dig som företagare. Därmed kan du ägna mer av din tid åt att utveckla ditt företag.

battre-bokforing-logoBokföring
Reskontror
Scanning
Attest
E-fakturor

Revision

Revision är en lagreglerad tjänst. En revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter till ett företag. Intressenter kan vara allt ifrån anställda till leverantörer och kunder. Nyttan av en revision finns både för större  och mindre bolag. Revisionsberättelsen är en bekräftelse på revisorns granskning av bolagets årsredovisning. Från 1 november 2010 uppstod något som kallas frivillig revision för de aktiebolag som inte överstiger mer än två av följande värden: 1,5 mkr i balansomslutning, 3 mkr i nettoomsättning, 3 anställda. Dessa bolag kan alltså välja att inte ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Övriga aktiebolag har kravet att ha en revisor registrerad.

PBAB erbjuder revisionstjänster hos vår godkände revisor Carina Hedrum.

Bolagsbildning – Starta eget företag

Varannan svensk kan tänka sig att bli entreprenör, enligt Tillväxtverket.  70% av alla svenskar mellan 18-40 år kan tänka sig att bli entreprenörer. Vad är viktigt? Affärsidé, namn, val av bolagsform, affärsplan, bokföringsmetoder och möjliga skatteeffekter. PBAB är stolta över att kunna stå både för rådgivande inspiration och kunskap för att starta företag.  Vi erbjuder PBAB VIDEO, inspirationsfilmer och rådgivning i samband med din bolagsstart.

Utbildning

PBAB-redovisning&revision-round-003PBAB ser kundernas behov. Framtidens bokföring blir mer och mer utvecklad mot molntjänster, automatisering och scanning. Många kunder önskar utbildning innan de klarar att göra jobbet i molnbaserade tjänster från leverantörer som t.ex. Speedledger, Fortnox, Visma och Hogia. Om kunden saknar tillräckliga kunskaper i bokföring och programmens uppbyggnad kan fel ackumuleras, vilket kan ge ett merarbete vid bokslut.  Samarbetet i molnet kan därför ge en vinst för båda parterna.

Ekonomisk PT

Vårt nya koncept gör att vi med regelbundna möten tar fram en plan som utvecklar ditt företag och dig som entreprenör. Framgång kräver träning och därför behövs en regelbunden träning i hur du kan analysera din verksamhet så att du når de mål som du sätter upp.

Du kommer att få tillgång till en ekonomisk PT, som tillsammans med dig lägger upp en plan. Vi kommer träffas genom personliga träffar, SKYPE-samtal eller telefonmöten och löpande mailkontakter. Ett paket med webbutbildning kommer att finnas tillgängligt.

Är du intresserad av detta är du välkommen att kontakta oss.

Priser

PBAB erbjuder både fast pris och debitering per timme.

TIMPRIS baseras på vilken tjänst ni beställer. Det kan vara utifrån en löpande bokföringstjänst, bokslut eller deklarationer.

TIMPRIS används alltid vid revisionsarbete, där det inte är möjligt att ge en offert på ett fast pris enligt gällande bestämmelser.

FASTPRIS erbjuds våra kunder som är återkommande och har månadsabonnemang.

PBAB-redovisning&revision-round-008Det finns tre paket att välja på:

Guld

Silver

Brons

Vilket prispaket som passar Er verksamhet bäst kan vi tillsammans sätta ihop vid ett första möte.

2016-speed
Vi erbjuder även FAST PRIS 1.995 kr exkl moms för 2,5 timmes Speedledger rådgivning kallad start hjälp.  https://www.speedledger.se/konsult/carina-hedrum/  eller https://www.speedledger.se/konsult/liselott-brundin/

2016-foretagsplatsen

 

PBAB är Fortnox byråpartner https://www.fortnox.se/